هتلرالنازى و اليهود

.

2023-03-27
    متى نستخدم there is و there are